PhoneEmailSkypeFacebookTwitter

Telefon: [+420] 777 811 575
Email: info@etzbshop.cz
Od 7 - 18 hod. (po - pá)

Zpět

Čistá voda

Zdrojem nákazy je ve většině případů právě teplá voda.  Nebezpečím pro oslabeného člověka je vdechnutí aerosolu kontaminované vody např. při sprchování. Legionella je bakterie, která žije a množí se ve vodním prostředí při teplotách 25 – 50°C. Obvykle žije v částech potrubí, kde voda dostatečně neproudí, ve slepých ramenech pod úsadami na stěnách potrubí, boilerů a zásobníků teplé vody.

PPR trubky a Ag - s aditivem obsahujícím antimikrobiální účinnou složku na bázi kovových solí a metalo-organických sloučenin stříbra. Antibakteriální účinek je trvalý.

Účinná prevence před Legionellou:

 • žádné slepé odbočky – kompletní výměnu vody ve vodovodu provést 3 x týdně
 • dbát na správný provoz ohřívačů
 • zabezpečit odborné provádění údržby celého zařízení (vodovodu, ohřívačů atd)

Praktická opatření, které by měla instalatérská firma dodržet:

 • vodovodní potrubí musí být dostatečně izolované (potrubí studené voda proti oteplení, potrubí TUV proti ochlazení)
 • vodovod navrhnout tak, aby objem vody v potrubí v úseku ohřívač – výtok nebyl větší než 3 litry (výtokové armatury ve vzdálenosti max. 1,5 až 3 metry od stoupačky)
 • zvolit vodovodní potrubí z materiálu, který není náchylný k přehřátí (např. měď), aby bylo možné v případě potřeby provést tepelnou dezinfekci potrubí.
 • použít zabezpečení jednotlivých výtokových armatur proti zpětnému nasátí (aby voda v celém teplovodním okruhu co nejlépe cirkulovala, stagnace vody - vyloučení tzv. mrtvých koutů potrubí).
 • bytové vodoměry instalovat až těsně před výtokovou armaturu
 • ve veřejných budovách počítat s instalací armatur pro odběr vzorků pitné vody

No a pro ty z vás, co nemáte rozvody z mědi a chystáte se na rekonstrukci rozvodů vody a máte strach z Lgionelly máme řešení:  .

PPR trubky a Ag - s aditivem obsahujícím antimikrobiální účinnou složku na bázi kovových solí a metalo-organických sloučenin stříbra. Antibakteriální účinek je trvalý.

 • Trubky HP PPR NANO AG jsou vyráběny v tlakové řadě S2,5 (PN 20) dle ISO 15874
 • Průměry trubek od 16-110 mm
 • Trubky jsou vyráběny v šedé barvě
 • Životnost systému je 50 let
 • Záruka na systém je 20 let

Kde se bakterie v rozvodech vody berou?
Bakterie např. Legionella se vyskytují v povrchových a průmyslových vodách. Jsou to bakterie odolné vůči chloru v koncentracích, používaných při běžné desinfekci pitné vody, procházejí do potrubní sítě a z ní do domovních rozvodů. V místech, kde voda v rozvodech dlouhodobě stojí a není tam dostatečná teplota pro dezinfekci potrubí.

Kde se mohou bakterie rozmnožovat „aneb“ týká se nás to?
Hostitelskými místy Legionelly jsou obytné a občanské budovy (včetně zdravotnických zařízení, ubytovacích zařízení apod.). Čím méně je voda v rozvodech teplá, tím je větší riziko množení bakterií Legionella. Potencionálním zdrojem nákazy nejsou jen trubky nebo výpustní zařízení (vodovodní baterie nebo sprchy), ale i přístroje na rozvody vody nebo vzduchu.

Kolik trubek je k požadovanému efektu redukce zapotřebí?
Doporučuje vždy provedení kompletního systému s použitím trubek PPR s Ag. Neumíme určit, kde přesně se bakterie v rozvodech objeví. Použití tvarovek s stříbrem není nutné. Styk vody a tvarovek v celém systému, má zanedbatelný podíl na výskyt a množení bakterií.

Z dezinfekčních metod je jednoznačně upřednostňována dezinfekce beze změny kvality vody, tedy dezinfekce vysokou teplotou. Na tuto okolnost pamatují nové normy, např. ČSN EN 806-2, která ukládá, že u vodovodu musí být možné dosažení teploty 70°C u nejvzdálenější výtokové armatury.

PPR trubky a Ag - s aditivem obsahujícím antimikrobiální účinnou složku na bázi kovových solí a metalo-organických sloučenin stříbra. Antibakteriální účinek je trvalý.

Co to je Legionelóza (Legionella), legionářská nemoc:
je akutní horečnaté onemocnění vyvolané gramnegativními bakteriemi čeledi Legionellaceae, nejčastěji bakterií Legionella pneumophilla, které postihuje především dýchací cesty. Nejzávažnějším a zároveň nejčastějším projevem je pneumonie („legionářská nemoc“). Dalšími projevy infekce může být lehké chřipkové onemocnění s bolestmi hlavy a svalů bez postižení plic („pontiacká horečka“). Legionely se běžně vyskytují ve vodě a v půdě. Přenáší se klimatizací, vzduchotechnikou, nebulizátory, vodovodními sítěmi, ale i vodotrysky apod. K nákaze dochází především inhalací kontaminovaného aerosolu. Přenos z člověka na člověka nebyl prokázán. Toto onemocnění bylo poprvé popsáno u členů Americké legie (odtud název) ve Filadelfii v roce 1976. Retrospektivní výzkumy později zjistily případy legionářské nemoci již v roce 1943.

Legionářská nemoc způsobuje především infekci plic. Její (lehká) forma je podobná chřipce a odezní bez léčby během 2 až 5 dnů, často dříve, než je Legionářská nemoc rozpoznána. Těžká forma onemocnění legionellou postihuje osoby se sníženou imunitou (silní kuřáci, lidé s chronickým plicním onemocněním, starší lidé, atd.). Inkubační doba probíhá od 2 do 18 dní. Počáteční symptomy připomínají chřipku, poté se objeví horečka (39,5 °C), pacient začíná pociťovat závratě a zakouší bolesti břicha (nevolnost, zvracení). Mohou nastat dvě závažné komplikace: selhání dýchacího systému a akutní selhání ledvin. V 10 % případů je Legionářská nemoc smrtelná; v ostatních případech se mohou projevit její pozdní následky do pěti let od nákazy.

Pro většinu lidí nepředstavuje Legionella vážnější nebezpečí. Jiná situace je ovšem u lidí se sníženou imunitou. Rizikové jsou zejména skupiny starších občanů, malých dětí, a zejména senioři oslabení nějakou vážnější nemocí, nebo lidé v pooperačním stavu.


Galerie
Kontaktujte nás!
Diskuse
Anketa

Je pro Vás eTZBshop.cz zajímavý a přehledný?

Hlasovalo: 87662
Rádce
Copyright © panfitinka.cz s.r.o., EVici tvorba www stránek a e-Shopů, system pronájem e-shopu Upgates
Mapa stránek