PhoneEmailSkypeFacebookTwitter

Telefon: [+420] 777 811 575
Email: info@etzbshop.cz
Od 7 - 18 hod. (po - pá)

Zpět

Rádce

DN - Jmenovitá světlost (Diameter Nominal)

Jmenovitá světlost potrubí DN (Diameter Nominal) je hodnota udávající přibližný vnitřní průměr potrubí v mm. Při výpočtech potrubí vždy počítáme se skutečným průměrem části potrubí d (vnitřní průměr). U hydrostatických mechanismů používáme Dn.

Kv - Jmenovitý průtok - Průtokový součinitel

Jmenovitý průtokový součinitel je prvním parametrem, který je typický pro regulační armaturu. Jeho velikost udává charakteristický průtok danou armaturou za přesně definovaných podmínek při jmenovitém (100%) zdvihu. S jeho pomocí je možné spočítat průtok teplonosné látky nebo tlakovou ztrátu na armatuře za obecných pracovních podmínek. Běžně se používají součinitele Kvs, Cvs. Průtokový součinitel jednoznačně určuje průtokové vlastnosti armatury v daném stavu. Čím je průtokový součinitel vyšší, tím větší množství regulačním prvkem proteče.

PN - Jmenovitý tlak (Pressure Nominal)

Jmenovitý tlak PN (Pressure Nominal) je číselně desetinásobek nejvyššího pracovního přetlaku v systému pro pracovní stupeň l, tzn. pro pracovní teploty 0 - 200°C. Jednotkou je MPa. Jmenovité tlaky PN a pracovní přetlaky definuje norma ČSN 13 0010 vydaná 1. 5. 1990 s účinností od 1. 7. 1990. Pracovní přetlak PP je předepsaný vnitřní přetlak pracovní látky, který se má v potrubí za provozu trvale udržovat.

Např.:
PN 1 = 0,1 MPa = 1 bar, PN 1,6 = 0,16 MPa = 1,6 bar, PN 2,5 = 0,25 MPa = 2,5 bar. Kdy 1 bar odpovídá přibližně hydrostatickému tlaku 10 m vodního sloupce, tzn. cca 1 kg/cm2.

Kulový kohout FF NILO RBM - stavební délka - technické podklady - průtokový součinitel Kv

Kulový kohout je zařízení pro uzavření průtoku a to nejčastěji v hydraulických systémech. Princip činnosti kulového kohoutu je založen na 90°otáčení kulové zátky opatřené válcovou dutinou v tělě kohoutu. Kulový kohout umožňuje úplné zavření nebo otevření průtoku média v systému, částečně lze použít i pro snížení průtoku, ale jen do určité míry. Instalace kulového kohoutu do systému je nezbytná pro snadnější údržbu systému...

Kulový kohout MF NILO RBM - stavební délka - technické podklady - průtokový součinitel Kv

Kulový kohout je zařízení pro uzavření průtoku a to nejčastěji v hydraulických systémech. Princip činnosti kulového kohoutu je založen na 90°otáčení kulové zátky opatřené válcovou dutinou v tělě kohoutu. Kulový kohout umožňuje úplné zavření nebo otevření průtoku média v systému, částečně lze použít i pro snížení průtoku, ale jen do určité míry. Instalace kulového kohoutu do systému je nezbytná pro snadnější údržbu systému...

Kulový kohout FF IRO RBM - stavební délka - technické podklady - průtokový součinitel Kv

Kulový kohout je zařízení pro uzavření průtoku a to nejčastěji v hydraulických systémech. Princip činnosti kulového kohoutu je založen na 90°otáčení kulové zátky opatřené válcovou dutinou v tělě kohoutu. Kulový kohout umožňuje úplné zavření nebo otevření průtoku média v systému, částečně lze použít i pro snížení průtoku, ale jen do určité míry. Instalace kulového kohoutu do systému je nezbytná pro snadnější údržbu systému...

Kulový kohout MF IRO RBM - stavební délka - technické podklady - průtokový součinitel Kv

Kulový kohout je zařízení pro uzavření průtoku a to nejčastěji v hydraulických systémech. Princip činnosti kulového kohoutu je založen na 90°otáčení kulové zátky opatřené válcovou dutinou v tělě kohoutu. Kulový kohout umožňuje úplné zavření nebo otevření průtoku média v systému, částečně lze použít i pro snížení průtoku, ale jen do určité míry. Instalace kulového kohoutu do systému je nezbytná pro snadnější údržbu systému...

Kulový kohout MM IRO RBM - stavební délka - technické podklady - průtokový součinitel Kv

Kulový kohout je zařízení pro uzavření průtoku a to nejčastěji v hydraulických systémech. Princip činnosti kulového kohoutu je založen na 90°otáčení kulové zátky opatřené válcovou dutinou v tělě kohoutu. Kulový kohout umožňuje úplné zavření nebo otevření průtoku média v systému, částečně lze použít i pro snížení průtoku, ale jen do určité míry. Instalace kulového kohoutu do systému je nezbytná pro snadnější údržbu systému...

Magnetická úpravna vody RBM - technické podklady - průtokový součinitel Kv

Vodní kámen je pevný povlak, který se usazuje na stěnách nádob, v nichž je přechovávána, vedena nebo především zahřívána a poté ochlazována tvrdá voda, jejíž teplota nedosahuje 100°C. Základní složkou vodního kamene je obvykle  uhličitan vápenatý. Tvorba vodního kamene je způsobena změnou rovnováhy mezi ionty kyseliny uhličité a hydroxidu vápenatého při změně teploty a jejich vyloučením z vody...

Samočistící magnetický filtr MAG-NUS RBM pro hydraulické systémy - technické podklady - průtokový součinitel Kv

Samočistící magnetický filtr MAG-NUS RBM je kombinací samočistícího filtru s funkcí zpomalení proudící kapaliny v separátoru (nemagnetické nečistoty) a magnetické vložky (magnetické nečistoty). MAG-NUS doporučujeme instalovat ve všech topných systémech, zejména na kotlové větvi. To stejné platí i pro systémy, kde dochází pouze k rekonstrukci určitých částí systémů (výměna trubek, radiátorů, atd.) I zde existuje riziko vzniku nečistot v systému. Prodloužíte si tím životnost kotle a celého systému. Samočistící magnetický filtr MAG-NUS RBM lze do systému umístit vertikálné, horizontálně a diagonálně. Spolu s Magnetickou úpravnou vody RBM ideálně ochrání Váš systém.
...Pan Fitinka doporučuje!

Skříň pro rozdělovač QUICKBOX pro podlahové topení - snadná montáž v 6-ti krocích

Skříň QUICKBOX pro rozdělovač/sběrač RBM. RBM S.p.A. 100 % Made in Italy. Nastavitelná hloubka 80-100 mm. Plastová skříň podomítková se spodními a bočními zámky. Včetně vnitřních posuvných úchytů pro rozdělovač/sběrač. Fixační límec pro uchycení potrubí. Kompletně odnímatelné víko. Barva bílá. Používá se k zakrytí osazeného rozdělovače/sběrače u rozvodů z vícevrstvého potrubí u podlahového a radiátorového vytápění.

Systémová izolační deska pro podlahové vytápění KILMA-FORM

Systémová izolační deska KILMA-FORM RBM s lepenou PS modrou fólií. Značka RBM zpět na českém trhu.


...Pan Fitinka doporučuje!

Systémová izolační deska pro podlahové vytápění KILMA-PIANO

Systémová izolační deska KILMA-PLAST RBM s lepenou PS modrou fólií. Značka RBM zpět na českém trhu.


...Pan Fitinka doporučuje!

Termostatická kapalinová hlavice - montáž

Dobrý den, nevíte jak správně namontovat termostatickou hlavici?
...Pan Fitinka Vám poradí, jak na to.

Vícevrstvé plastové potrubí, lisovací fitinka a správné zalisování

Univerzální lisovací fitinky RBM TITA-FIX pro všechny typy lisovacích čelistí: Lisovací čelisti TH, H, U, B, F až do ø 20 x 2; Lisovací čelisti   TH, H, B pro ø 26 x 3; Lisovací čelisti   TH, H pro ø 32 x 3; Lisovací čelisti   TH pro ø 40 x 3,5 ÷ ø 50 x 4 a ø 63 x 4,5

Zpětná klapka s kovovou membránou K2- stavební délka - technické podklady - průtokový součinitel Kv

Zpětná klapka, neřízená, vhodná pro všechny typy systémů (průmyslové i rezidenční, pneumatické a hydraulické. Může být umístěna v systému v horizontální, vertikální a diagonální poloze. Vnitřní uzavírací mechanismus je navržen tak, aby odolával tlakovým rázům v systému a vždy zaručoval co nejvyšší účinnost použití...

Rádce