PhoneEmailSkypeFacebookTwitter

Telefon: [+420] 777 811 575
Email: info@etzbshop.cz
Od 7 - 18 hod. (po - pá)

Zpět

Magnetická úpravna vody RBM - technické podklady - průtokový součinitel Kv

 Magnetická úpravna vody RBM

Magnetická úpravna vody RBM

Magnetická úpravna vody RBM

Magnetická úpravna vody RBM

Magnetická úpravna vody RBM

 

Vodní kámen je pevný povlak, který se usazuje na stěnách nádob, v nichž je přechovávána, vedena nebo především zahřívána a poté ochlazována tvrdá voda, jejíž teplota nedosahuje 100°C. Základní složkou vodního kamene je obvykle  uhličitan vápenatý. Tvorba vodního kamene je způsobena změnou rovnováhy mezi ionty kyseliny uhličité a hydroxidu vápenatého při změně teploty a jejich vyloučením z vody. Zamezování tvorby vodního kamene a jeho odstraňování lze řešit fyzikální metodou:

Kotelní kámen je směs minerálů, které se vylučují ve formě pevného povlaku na stěnách nádoby, v níž dochází k varu tvrdé vody. Velkým problémem je zvláště u kotlů s otevřeným oběhem vody. Kotelní kámen má velmi malou tepelnou vodivost, a proto snižuje účinnost kotlů. Jeho usazení ve větších vrstvách je navíc nebezpečné, protože může dojít k nedostatečnému nebo nerovnoměrnému ochlazování kotlové stěny vodou a tím jejímu vyhřátí nebo prasknutí a následné explozi kotle. Havarijní stav se projevuje sníženou účinností ohřevu vody, provoz kotle je často provázen nestandardními zvukovými projevy (praskání, bouchání, silné hučení). Tvrdost vody je vlastnost, která vyjadřuje obsah rozpuštěných nerostů (nejčastěji Cao a MO) ve vodě. Tvrdost vody má význam pro její využití jako pitné i užitkové vody. Je zdrojem tvorbyvodního i kotelního kamene a ovlivňuje i chuťové vlastnosti vody. Může být trvalá a přechodná. Trvalá obsahuje rozpuštěné chloridi, sulfidy, dusičnany a křemičitany. Přechodná obsahuje rozpuštěný Ca(HCO3)2 (hydrogenuhličitan vápenatý). Po jeho vysrážení vzniká CaCO3 (uhličitan vápenatý), což je vodní kámen. Přechodnou tvrdost vody lze, na rozdíl od tvrdosti trvalé, odstranit varem. V českých zemích se tvrdost vody měřila v tzv. německých stupních, kde jeden stupeň odpovídá 10 mg Cao/litr nebo 7,2 mg MgO/litr. Podle současných norem se vyjadřuje jako suma vápníku a hořčíku v mmol/l. Tato norma však byla zavedena poměrně nedávno. 1 mmol/l odpovídá 5,61 německého stupně. Voda s tvrdostí do 0,7 mmol/l se považuje za velmi měkkou, nad 3,75 mmol/l za velmi tvrdou.

Přepočet tvrdosti vody

1 mmol/l = 5,6 °dH 1 °dH = 0,18 mmol/l
1 mmol/l = 10 °F 1 °F = 0,1 mmol/l
1 °dH = 1,7 °F 1 °F = 0,56 °dH
  • 1 °dH = německý stupeň
  • 1 °F = francouzský stupeň

Meze tvrdosti vody

Pitná vodammol/l°dH°F
velmi tvrdá
> 3,76
> 21,01
> 37,51
tvrdá
2,51–3,75
14,01–21
25,01–37,5
středně tvrdá
1,26–2,5
7,01–14
12,51–25
měkká
0,7–1,25
3,9–7
7–12,5
velmi měkká
< 0,5
< 2,8
< 5


 

Galerie
Ke stažení
Rádce