PhoneEmailSkypeFacebookTwitter

Telefon: [+420] 777 811 575
Email: info@etzbshop.cz
Od 7 - 18 hod. (po - pá)

Zpět

Systémová izolační deska pro podlahové vytápění KILMA-PIANO

Systémová izolační deska pro podlahové vytápění

KILMA-PIANO

CT0693.0_09 CZ Červen 2012
Výrobní řady
Kód RBM Rozměr desky (mm) Cerrtifikace dle 89/106/CEE  Tloušťka desky (mm) min. / max.

Počet desek v balení (ks)

Celková plocha desek v balení (m2)

6931502 1223x750x15 CS(10)200, Euroclasse E 10 15 41 36,9
6933002 1200x750x30 CS(10)150, Euroclasse E 25 25 20 18
6934702 1200x750x47 CS(10)150, Euroclasse E 42 35 13 11,7
Popis výrobku
 

Popis desky:

 • Horní strana desky, tenký PS film (fólie) modré barvy. Tloušťka 150 μm. Hladký povrch s jemnou mřížkou pro snadnou instalaci potrubí pomocí ůchytů, sponek, lišt.
 • Dolní strana desky, povrch desky je uzpůsobený tak, aby deska mohla být aplikována přímo na potěr podlahy.
 • Obvod desky, specifický MF zámek, který umožňuje vazbu desek do jednotné plochy a tím i zabraňuje vzniku teplotních mostů a tepelných ztrát.

Doporučené potrubí pro instalaci s deskou:

 • RBM Kilma-Flex průměr 17mm nebo 20 mm. Kód RBM: 464XXX2 (PE-Xc), 2009XXX2 (PE-Xa), nebo 1484XXX2 (PE-RT);
 • RBM Tita-fix (vícevrstvé) průměr 16 nebo 20 mm. Kód RBM: 682XXX0 (PE-Xb) nebo 1542XX00 (PE-Xc).

Viz. ceník eTZBshop.cz nebo katalog RBM KILMA.

Užití:

 • RBM Kilma-Piano deska s PS folií garantuje tepelnou izolaci od izolovaného povrchu s minimální tepelnou ztrátou a to v místě použití desky.
 • RBM Kilma-Piano deska s PS folií funguje jako parozábrana a snižuje riziko vzniku kondenzátu.
 • RBM Kilma-Piano deska s PS folií  se používá při instalacích podlahového vytápění (hlavně při spirálové instalaci potrubí).

Doporučené instalace:

 • Pro průmyslové použítí, použítí pro velmi vlhké podklady.
  Pro ukotvení potrubí je doporučeno použít lišty (kód. 862XXX0); pro vysoce koncentrované zatížení je vhodné použít svařované armovací sítě a svorky (kód. 59500XX, kód. 4700002) (katalog RBM Kilma).
 • Pro civilní použití, pro ukotvení potrubí je doporučeno použít fixační sponky (kód. 4684500) a pro větší fixaci a ochranu použít svařované armovací sítě (kód.: 59500XX) (Viz. ceník eTZBshop.cz nebo katalog RBM KILMA).
Charakteristiky 
 
Nominální rozteče tvarovaného reliéfu pro   umístění potrubí Obecně 50 mm; pro ukotvení potrubí pomocí lišt a fixačních sponek
Systém spojování desek stejného typu MF zámek
Skutečná plocha 1220 x 770 mm
Užitná plocha 1200 x 750 mm
Tlošťka PS folie 150 μm
Tloušťka desky (min.) 10 - 25 - 42 mm
Tloušťka desky (max.) 15 - 30 - 47 mm
Průměrná, virtuální tloušťka desky 13,5 – 28,5 – 45,5 mm
Použitelný průměr potrubí Dle výběru
        
 Obrázek 1 - Příklad instalace. Obrázek 2 - Řez a rozměr.
    Instalace potrubí ve spirále
 Aby bylo možné regulovat teplotu autonomním způsobem, musí být každá místnost vytápěna jedním nebo více specificky k tomu určenými okruhy. Potrubí by mělo být instalováno na panely ve formě spirály.Tato metoda se používá ve většině aplikací, protože umožňuje větší jednotnost povrchové teploty (v přívodním i vratném potrubí a umožňuje snadnější instalaci (jsou požadovány pouze dva ohyby na 180°). Hustota ok spirály a umístění středu spirály plně zavisí na rozmístění např. oken, dveří ve vytápěné místnosti, resp. jiných možných zdrojů úniku tepla. Vždy musíme dbát na vyrovnání tepelných ztrát s ohledem na výslednou tepelnou vyváženost soustavy.
Vlastnosti 
 
Typ desky Foukaný a lisovaný polystyrén (EPS).
Ochranná fólie (zalisovaný do povrchu desky) PS fólie o tloušťce 150μm; modrá
 Technická charakteristika
 
Typ desky Foukaný a lisovaný polystyrén (EPS).
Ochranná fólie (zalisovaný do povrchu desky) PS fólie o tloušťce 150μm; modrá
Kód RBM 6931502 6933002 6934702
Hmotnostní objem (hustota) (Kg / m3) δ= 35 δ= 30
Teprlný odpor (m2 K / W*) R» 0,409 R» 0,864 R» 1,378
Tepelná vodivost λD= 0,033             W   / m K
10% komprese při tlakovém zatížení σ10≥ 200      KPa        stupeň CS(10)200 σ10≥ 150      KPastupeň CS(10)150
Propustnost vodní páry µ »  30÷70
Absorbce vody při dlouhodobém ponoření Wit < 4                    %                            stupeň WL(T)4
Hořlavost Euroclass “E” (hořlavost polystyrénu)   Euroclass “F” (hořlavost polystyrenu a PS fólie)
Bezpečnost Výrobek není klasifikován jako nebezpečný   podle kritérií stanovených ve směrnici 67/548/EHS
*             Tepelný   odpor, byl vypočten pomocí váženého průměru tloušťky desky a průměrná hodnota   λ byla získaná experimentálně (0,033 W / mK)
 
Odkazy na splňované normy CEE - 89/106/CEE
89/106/CEE, nazývaná CPD nebo “stavební materiály”,  DPR n.246 of 21.04.1993 a následně MAP 5/8/2004 (G.U. n.216 of 14.09.2004)
SPLŇOVANÉ NORMY A PŘEDPISY CPD TÝKAJÍCÍ SE POLYSTYRÉNOVÝCH DESEK KILMA-PLAST
UNI-EN 13163:2009 Tepelná izolace pro stavební účely – výrobky z lehčeného polystyrénu – specifikace.
Týkající se norem:
UNI-EN 13172:2003 Tepelná izolace pro stavební účely.
UNI-EN 826:1998 Tepelná izolace pro stavební účely – reakce při deformaci.
UNI-EN 12667:2002 Materiály a stavební výrobky Tepelné vlastnosti - Tepelný odpor. Produkty s vysokým a středním tepelným odporem.
UNI-EN 11925-2:2005 Test hořlavosti pro stavební materiály.
UNI-EN 13501:2005 Požární klasifikace a stavební materiály – klasifikováno za základě výsledků požárních zkoušek, mimo ventilační systémy.
UNI-CEI-EN-ISO 13943:2004 Bezpečnost v případě požáru.
UNI-EN 13238:2002 Protipožární zkoužky a reakce na oheň.
DALŠÍ NORMY A ZÁKONY
UNI 6350:1968 Plastové materiály.
Podlahové vytápění: související položky pro použití s deskou KILMA-PLAST
Kód RBM Popis

Systém

4684512 Fixační spony Fixační spony (trubka k desce), vyrobené z plastu, s fixačními úchyty. 1000 spon v zásobníku, rozměr spony 45x20 mm. Kilma-Isi
6031812 Flexi koleno 90° Flexi koleno 90°, polyamid se sklolaminátem, pro ohyb (fixaci) a ochranu potrubí v blízkosti rozdělovače/sběrače. Pro potrubí o průměru 17 mm a 20 mm. Kilma-Isi
6032012
464XXX2 KILMA-FLEX KILMA-FLEX, Polyethylen (PE) o vysoké hustotě, síťovaný s kyslíkovou bariérou. Používaný ve velikostech (Φ externí x tloušťka stěny trubky): 17x2 mm a 20x2 mm. Dostupný v provedení PE-Xc (Kód RBM 0464XXX2), PE-Xa (Kód RBM 2009XXX2) a PE-RT (Kód RBM 1484XXX2). Pro více informací použijte ceník eTZBshop.cz nebo katalog RBM KILMA. Kilma-Isi
2009XXX2
1484XXX2
2171700 Svěrné šroubení na KILMA-FLEX Svěrné šroubení pro polyethylen 17x2 mm nebo 20x2 mm a s EUROKONUS G¾". Kilma-Isi
2172000
682XXX0 TITA-FIX Vícevrstvé potubí Tita-fix 3 vrstvé: Vnitřní vrstva, střední vrstva hliník svařovaný dle TIGG, vnější vrstva polyethylen. Dostupný v provedení PE-Xc (Kód RBM 1542XX00), nebo PE-RT (Kód RBM 1545XXX0). Pro více informací použijte ceník eTZBshop.cz nebo katalog RBM KILMA. Kilma-Isi
1542XXX0
2241600 Svěrné šroubeni na TITA-FIX Svěrné šroubení pro vícevrstvé potrubí , dostupné ve velikostech 16x2 a 20x2 mm. Kilma-Isi
2242000
4764002 Síť-ocel pozinkovaná Elektrosvařované sítě pozinkované. Redukují riziko vzniku lomu cementové (betonové) lité desky, oko 75x75 mm; rozměr 991x2060 mm; průměr drátu 2 mm. Kilma-Isi
8250002 Fixační spona na síť Fixační spona na síť vyrobená z plastu, s fixačními úchyty. Rozměr: 75x28 mm (základna x výška). Baleno po 100 ks. Kilma-Isi
4721512 Dilatační pás Obvodový dilatační pás se samolepící fólií, lehčený polyethylen s LDPE vrstvou s akustickou izolací. 60 m v balení. Rozměr 150x8 mm. Kilma-Isi
4832502 Chránička na potrubí Ochranná hadice - chránička - husí krk: (průměr 25-32 mm) pro ochranu potrubí. Chrání potrubí při přechodu přes dilatační spáru. 50 m v balení. Kilma-Isi
4833202
4751002 Plastifikátor do cementové směsi KILMA-THERM: tekuté aditivum, plastifikátor, používaný pro vylepšení plastických vlastností betonu. Balení 10 nebo 25 Kg (cca 9,80÷24,50 l), používaný v poměru 0,9÷1,1 l na 100 Kg betonu. Kilma-Isi
4752502
4751012 PPR vlákno do betonové směsi Polypropylenové vlákno aditivum, používaný pro vylepšení plastických a přilnavých vlastností betonu (doporučeno použití v kombinaci s plastifikátorem “KILMA-THERM” - 0,5÷0,7 l na 100 kg betonu). Balení 1 kg balení. Dávkování (pro středně cementové směsi) 0,9 kg na 1 m3. Kilma-Isi
RBM S.p.A. si vyhrazuje právo pro provádění jakýchkoliv změn, které vedou k vylepšení produktů a poskytovaných intormací a to kdykoliv a bez předchozího upozornění. Pečlivě sledujte návody k použití, ketré jsou součástí výrobku. Tento katalogový list slouží k technickému popisu výrobku. V případě jakýchkoliv souvisejících obchodních nebo technických dotazů kontaktujte prosím přímo RBM S.p.A. nebo http://www.eTZBshop.cz, který je pro Vás kdykoliv k dispozici.
Galerie
Ke stažení
Rádce
Copyright © panfitinka.cz s.r.o., EVici tvorba www stránek a e-Shopů, system pronájem e-shopu Upgates
Mapa stránek