PhoneEmailSkypeFacebookTwitter

Telefon: [+420] 777 811 575
Email: info@etzbshop.cz
Od 7 - 18 hod. (po - pá)

Zpět

reklamační list

Reklamační list

Adresát:

Kancelář, sklad a korespondenční adresa:

panfitinka.cz s.r.o., Libušina 459/101a, 779 00 Olomouc-Chválkovice, Česká republika

E-mail: info@etzbshop.cz

Mobil: +420 777 811 575, +420 777 812 212

 

Sídlo společnosti a fakturační adresa:

panfitinka.cz s.r.o., Libušina 459/101a, 779 00 Olomouc-Chválkovice, Česká republika

IČ 04589092; DIČ CZ 04589092 Spisová značka:C 64275 vedená u Krajského soudu v Ostravě

REKLAMAČNÍ ČÁST: (vyplní   zákazník)          

Firma/jméno   a adresa kupujícího:

 

 

 

 

     

IČ:   (a DIČ)

Kontaktní   osoba:

Telefon/fax:

Mobil:

E-mail:

Poznámky:

 

Zpáteční   adresa pro zaslání zboží:

(Je-li   shodná s výše uvedenou, nevyplňujte!)  

Reklamované zboží:

Datum nákupu: (Datum vystavení faktury):

 

Číslo faktury:

 

Výrobní číslo zboží:

Podrobný popis závady: Jak došlo k závadě během používání zboží? (popište) *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

*) Co nejpodrobněji specifikujte závadu, kdy se vyskytuje, v jakém zařízení a za jakých okolností se při používání vyskytuje. Podstatně tak ulehčíte i zkrátíte celý proces vyřízení.

Zboží bude přijato k reklamačnímu řízení za těchto podmínek:

1. Při uplatňování záruční opravy (výměny) je nedílnou součástí tohoto reklamačního protokolu kopie faktury, případně dodací list vystavený při prodeji uvedeného zboží.

2. Zboží bude předáno dodavateli k reklamačnímu řízení kompletní v původním obalu nebo obalu, který bude dostatečně chránit zboží při přepravě (zákazník zodpovídá za tento obal), na náklady zákazníka.

3. Zboží nesmí být mechanicky poškozeno zákazníkem. Pokusy zákazníka o opravu zboží jsou nepřípustné a může být na ně pohlíženo jako na neoprávněnou reklamaci!

4. Dodavatel se zavazuje vyřídit reklamaci ve prospěch zákazníka v co nejkratším termínu, a nejpozději do 30 dnů od přijetí bude zboží připraveno k odběru u dodavatele. Pokud zákazník předá k reklamaci nekompletní zboží, vyhrazuje si dodavatel právo prodloužit tuto dobu.

5. Reklamující bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu mohou být účtovány náklady spojené s neoprávněnou reklamací.

6. Zboží k reklamaci je vždy kompletní včetně příslušenství, vyčištěné.. Zákonná záruční doba na nové zboží je 24 měsíců. Záruční doba se vztahuje zejména na výrobní vady a vady materiálu. Záruka se nevztahuje zejména na běžné opotřebení zboží a vady z nesprávného užití.

 

Podepsáním tohoto reklamačního protokolu kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.

 

Obsah balení při předání zásilky k reklamaci:

 

Požadovaný způsob vyřízení reklamace:

  

Datum a místo:

 

Podpis kupujícího:

 

 

SERVISNÍ ČÁST: (vyplní prodávající)

 

 

Vyjádření prodejce, technika:

 

 

 

 

 

 

           

Datum:

 

Podpis prodejce:

 

 

Reklamační list ke stažení

 

 

Rádce
Anketa

Je pro Vás eTZBshop.cz zajímavý a přehledný?

Hlasovalo: 87726